menu

ริบบิ้นผ้าซาติน ขนาด 1 นิ้ว สีขาวเนื้อบาง เงา 1 หน้า ยาว 25 หลา #1

wish list

ริบบิ้นผ้าซาติน 1 นิ้ว เงา 1 หน้าสีขาว รหัสสี #1 ยาวม้วนละ 25 หลา เนื้อผ้าบางเหมาะสำหรับผูกกล่องของขวัญ จัดงานอีเว้นท์ งานประดิษฐ์ต่างๆ และเหมาะสำหรับงานที่ต้องการลดต้นทุนการผลิต

Sold Out

รายละเอียดสินค้า

ลักษณะสินค้า

  • ขนาด1 นิ้ว
  • โทนสีสีขาว
  • ลักษณะเนื้อบาง
  • จำนวน/ความยาว25 หลา

สินค้าแนะนำ

ริบบิ้นผ้าซาติน ขนาด 1 นิ้ว สีขาวเนื้อบาง เงา 1 หน้า ยาว 25 หลา #1ริบบิ้นผ้าซาติน ขนาด 1 นิ้ว สีขาวเนื้อบาง เงา 1 หน้า ยาว 25 หลา #1ริบบิ้นผ้าซาติน ขนาด 1 นิ้ว สีขาวเนื้อบาง เงา 1 หน้า ยาว 25 หลา #1