menu

ข้อตกลงและเงื่อนไข

นโยบายการคืนสินค้า

1. หากทางร้านส่งสินค้าผิด หรือสินค้าเกิดเสียหาย กรุณาติดต่อทางร้านภายใน 3 วันหลัง ได้รับสินค้า และส่งคืนให้ทางร้านภายใน 7 วันหลังแจ้ง หรือตามวันเวลาที่ได้ตกลงกันไว้เบื้องต้น ในกรณีนี้ ทางร้านยินดีเปลี่ยนสินค้าให้โดยไม่คิดค่าส่งเพิ่มเติม ทันทีที่ลูกค้าได้ส่งของกลับมาคืน (ยกเว้นเรื่องสีต่างๆเพราะสีที่ลูกค้าเห็นจะต่างกันออกไปตามจอที่ต่างกัน ความคลาดเคลื่อนของ สีอาจจะมากถึง 10%)

2. หากเป็นการสั่งผิด หรือต้องการเปลี่ยนโดยประสงค์ของลูกค้าเอง กรุณาติดต่อทางร้าน ภายใน 3 วันหลังได้รับสินค้า และส่งคืนให้ทางร้านภายใน 7 วันหลังแจ้ง หรือตามวันเวลาที่ได้ ตกลงกันไว้เบื้องต้นในกรณีนี้ทางร้านจะคิดค่าส่งและค่าต่างของราคาสินค้า โดยไม่มีข้อยกเว้น

 • เงื่อนไขการรับเปลี่ยนคืน
 • สินค้าและแพคกิ้งจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น

นโยบายการรับชำระเงิน

 • เราขอสงวนสิทธิในการเลือกช่องทางการชำระเงินแต่เพียงผู้เดียว
 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินก่อนการจัดส่งเท่านั้น

นโยบายการส่งสินค้า

 • เนื่องจากเราเป็นร้านค้าออนไลน์เท่านั้น จึงขอจำกัดวิธีการส่งไว้เพียงผ่านสื่อกลาง เช่น
 • ไปรษณีย์ไทย
 • Kerry
 • ขนส่งเอกชน
 • Lalamove
 • Flash Express

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • เราตระหนักถึงความต้องการความเป็นส่วนตัวของลุกค้าทุกท่าน เราจึงจะไม่มีการเปิดเผย รายละเอียดติดต่อของลูกค้าให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ (ยกเว้นทางกม.ซึ่งจะต้องมี เอกสารจากทางการรองรับอย่างถูกต้องเท่านั้น)
 • ในกรณีที่ลูกค้าให้ข้อมูลผิดโดยตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ จะส่งผลให้
 • 1. เราส่งของผิดพลาด (ซึ่งเราจะมีระบุให้ลุกค้ากรุณาตรวจสอบชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งอย่าง ละเอียดอีกครั้ง ในใบเสนอราคา)
 • 2. เราไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ส่งผลให้ปิดใบสั่งซื้อไม่ได้ และการส่งของล่าช้า
 • 3. เราไม่สามารถส่ง Tracking Number ให้กับลูกค้าได้ และอาจจะส่งผลให้ได้รับของล่าช้าโดย ไม่ได้ติดตาม

www.tsh-tsh.com ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลทุกส่วนของลูกค้าอย่างเคร่งครัด เราจะเก็บข้อมูลลูกค้าตามความสมัครใจเท่านั้น หากท่านไม่ต้องการให้เราเก็บข้อมูลใดๆ กรุณาอย่าสมัคร ล๊อกอิน หรือเข้าใช้ระบบบออนไลน์ของเราอย่างเด็ดขาด โดยช่องทางที่เหลืออยู่คือติดต่อจนท.เท่านั้น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลลูกค้าที่จัดเก็บมีรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อ-สกุล
 • ที่อยู่
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลเทคนิคที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้ เช่น IP Address หรือข้อมูลเครื่องมือที่ลูกค้าใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับเรา และหากได้รับความยินยอมจากลูกค้า อาจรวมถึงข้อมูลคุกกี้บางประเภท
 • ข้อมูลสลิปการโอนเงินหากลูกค้าบางท่านส่งมาให้ (ซึ่งเราขอแนะนำว่าควรแจ้งโอนด้วยการแจ้งรายละเอียดเช่นธนาคาร เวลาโอน และจำนวนเงินก็เพียงพอ)
 • ข้อมูลอื่นที่ลูกค้าอาจให้แก่ร้านเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมลักษณะใดๆ

ข้อมูลที่เราจัดเก็บจะถูกนำไปใช้เพื่อ

 • 1. จัดส่งสินค้า
 • 2. เรียกดูการหมุนเวียนเพื่อจัดการกับตัวสินค้านั้นๆ
 • 3. เรียกดูเพื่อจัดการนำเสนอข้อเสนอการขายทีดีกว่าเดิมเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

โดยทิชทิชจะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่ลูกค้ามอบให้เท่านั้น (ไม่มีการเรียกขอข้อมูลธนาคารยกเว้นกรณีโอนเงินคืนลูกค้าอย่างเด็ดขาด) โดยจะเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาจัดเก็บที่กฎหมายกำหนด

ลูกค้าสามารถเข้าชมเว็ป www.tsh-tsh.com โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลใดๆ และจะไม่มีการเก็บข้อมูลของท่านจนกว่าท่านจะลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบเท่านั้น

กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อความถูกต้องในการจัดส่งและติดต่อเมื่อมีเหตุจำเป็น หากมีการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย หากข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดโดยเหตุเกิดจากลูกค้า เราอาจจะไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ครบถ้วนถุกต้องและจะไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุที่ไม่ได้เกิดจากเราได้

ทิชทิชขอสงวนสิทธ์ในการร้องขอเอกสารใด ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับภาพถ่ายรีวิวสินค้า ทิชทิชไม่มีนโยบายนำภาพดังกล่าวที่ลูกค้าถ่ายให้มาใช้อย่างเด็ดขาด ยกเว้นกรณีลูกค้าจะมีความกรุณาโพสให้ในเพจของเราเท่านั้น ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งให้ทิชทิชลบออกได้ตลอดเวลา

ทิชทิชเราจริงจังเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างมาก เราตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลลุกค้า เราจึงไม่มีนโยบายการแชร์ข้อมูลของลูกค้าให้บุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด ข้อมูลทุกอย่างที่ลูกค้าให้มาจะถูกจัดเก็บไว้ที่เราและจะไม่มีการส่งต่อ เปิดเผย หรือจำหน่ายไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

**ยกเว้นกรณีที่มีเหตุที่ทำให้เชื่อได้ว่าท่านอาจจะได้รับอันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิตของลูกค้าเอง ในกรณีเช่นนั้นเราจะปฎิบัติตามกรอบของกม.อย่างเคร่งครัด

**ลูกค้าสามารถยกเลิกหรือขอให้งดเว้นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ ได้ทุกเมื่อ

หากมีกรณีจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านยินยอมและอนุญาตให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานของราชการที่ได้รับอนุญาต หรือเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ หากเรามีเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่ามีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมการจัดการ ทั้งด้วยความสมัครใจหรือความจำเป็น เพื่อให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานของราชการตามคำสั่ง หรือกระบวนการของราชการ ท่านยอมรับและยืนยันว่าท่านจะไม่ทำการฟ้องร้องหรือร้องเรียน ต่อทิชทิชในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

การยกเลิก

การยกเลิกหรือขอลบข้อมูลของท่านบางส่วนหรือทั้งหมด

หากลูกค้าต้องการแจ้งลบข้อมูลส่วนตัวบางส่วน หรือทั้งหมด ออกจากเว็ปไซท์ของเรา ลูกค้าสามารถแจ้งลบข้อมูลส่วนตัว บางส่วน หรือทั้งหมด ได้ที่อีเมล tshtshcontact@gmail.com หรือลูกค้าสามารถเข้ามาอัพเดทเองได้ในหน้าข้อมูลส่วนบุคคล

การยกเลิกความยินยอม

ท่านอาจแสดงเจตนาที่จะยกเลิกไม่ให้บริษัทใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และไม่ว่าในกรณีใด ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ได้ทุกเมื่อ

รหัสผ่านของท่าน

รหัสผ่านของท่านจะเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่บัญชีของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์พิเศษอันมีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่แบ่งปันรหัสผ่านของท่านให้กับผู้ใด หากท่านแบ่งปันรหัสผ่านให้กับผู้อื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ รวมทั้งบรรดาผลที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีของท่าน หากท่านปล่อยให้รหัสผ่านของท่านเป็นที่ล่วงรู้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ของท่านที่ให้ไว้กับบริษัท นอกจากนี้ท่านอาจจะต้องผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายในนามของท่าน ดังนั้น หากรหัสผ่านของท่านมีความเสี่ยงที่จะเป็นที่ล่วงรู้ ท่านควรติดต่อบริษัททันทีและทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน ขอเตือนว่าท่านจะต้องทำการออกจากระบบบัญชีของท่านและปิดโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตทุกครั้งเมื่อท่านเสร็จสิ้นการใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

ผู้เยาว์

สำหรับท่านที่มีสถานะเป็นผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายไทย ท่านต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการสมัครสมาชิกกับทางบริษัท หากท่านผู้เยาว์ได้สมัครสมาชิกกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านยินยอมและยอมรับว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในทุกกรณีต่อท่านและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการสมัครสมาชิกของท่าน

การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัทหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทอาจจะใช้คุ้กกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือท่านให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว๊บไซต์ www.tsh-tsh.com เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง:

 • IP address ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • ชนิดของโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต
 • เว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชมก่อนจะมาที่แพลตฟอร์มของทางบริษัท
 • หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชมบนแพลตฟอร์มของบริษัท
 • เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บนั้น ๆ สินค้า
 • ข้อมูลที่มีการค้นหาบนแพลตฟอร์มของทางบริษัทรวมถึงเวลาและวันที่ที่เข้าชมและข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อช่วยบริษัทในการปรับปรุงแพลตฟอร์ม และการให้บริการ

คุ้กกี้ เป็นแฟ้มข้อมูลข้อความขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้วประกอบด้วยชุดตัวอักษรและชุดตัวเลข ที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของโปรแกรมท่องเว็บไซต์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือดูข้อความใด ๆ โดยช่วยให้บริษัทสามารถจดจำอุปกรณ์และโปรแกรมท่องเว็บไซต์เป็นการเฉพาะเจาะจง และช่วยให้บริษัทสามารถปรับเนื้อหาให้เข้ากับความสนใจของแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถจัดทำบริการและแพลตฟอร์ม ให้มีความสะดวกสบายและมีประโยชน์สำหรับท่านมากยิ่งขึ้น เว็บบีคอนส์ เป็นรูปภาพขนาดเล็กที่อาจถูกรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของบริษัท โดยจะช่วยให้บริษัทสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้ามาชมหน้าเว็บเหล่านี้ เพื่อที่บริษัทจะสามารถเข้าใจถึงความชอบและความสนใจของท่านได้ดียิ่งขึ้น

สแปม สปายแวร์ หรือไวรัส

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน เราไม่แนะนำให้ดาวน์โหลดโปรแกรมหรือสิ่งแปลกปลอมใดๆ หากไม่มีการติดต่อแจ้งล่วงหน้าจากเราโดยเด็ดขาด หากมีข้อสงสัยใดๆกรุณาติดต่อสอบถามเราได้ที่ tshtshcontact@gmail.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

www.tsh-tsh.com ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการให้บริการนี้และข้อปลีกย่อยใดๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการ จะบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่

 •