menu

กาวสีใสแท่งเล็ก เกรดเอ

wish list

กาวแท่ง ขนาดเล็ก สำหรับใส่ปืนยิงกาวขนาดเล็ก สีขาวขุ่น แท่งยาวประมาณ 27 ซม. ขนาดประมาณ 4.04 มม. ใช้สำหรับประสานสิ่งของเข้าด้วยกัน กาวหลอมละลายได้ด้วยความร้อน และแข็งตัวเมื่อปล่อยให้แห้งหลังใช้งาน ควรใช้คู่กับปืนยิงกาว

Number :
Add to Cart

Can not order products?
Click

Product Description

Product Spec

  • Color toneTransparent

Product Suggestion

กาวสีใสแท่งเล็ก เกรดเอกาวสีใสแท่งเล็ก เกรดเอ